Medzinárodná vedomostná súťaž o Trojmorí

29 X 2021

11:00 CET (HR, HU, PL, SI, SK) / 12:00 EET (BG, RO)


Trimarium Quiz – questions with answers

Zúčastni sa medzinárodnej súťaže a prever si svoje vedomosti o štátoch iniciatívy Trojmoria!

Tridsiati najlepší z každého štátu postupujú do finále a zahrajú si veľkoformátovú simulačnú hru Intermarium, víťazi pôjdu na medzinárodné finále do Poľska!

 

 

Oboznám sa s pravidlami a zaregistruj sa vyplnením prihlasovacieho formulára. Po registrácii ti bude zaslaný mail s pripomenutím nadchádzajúceho termínu hry spolu s internetovým odkazom. Pamätaj, že odkaz je aktívny v deň a v hodine konania testu, keď súťažné otázky budú dostupné len počas niekoľkých minút. Pre tých, ktorí sa nestihnú zaregistrovať do 27. októbra, budú odkazy na súťaž v siedmich jazykových mutáciách dostupné na internetovej stránke v deň skôr. Odporúčame registrovať sa a nie prihlasovať sa na túto internetovú stránku v deň konania kvízu, nakoľko nemusí vydržať veľký nápor 🙂

Projekt Trimarium. Veľkoformátová simulačná hra ako nástroj podpory spolupráce vo formáte Trojmoria zahŕňa v sebe 7 štátov a adresovaný je používateľom z: Bulharska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Cieľom projektu je popularizácia Iniciatívy Trojmoria pomocou internetovej medzinárodnej vedomostnej súťaže určenej pre mládež, študentov, vzdelávacie strediská, ako aj cyklus hier inovatívnej poľskej strategickej hry Intermarium vo všetkých siedmich štátoch.

 

Víťazi testu vedomosti o Trojmorí v každom partnerskom štáte sa zúčastnia celonárodných finále  a získajú atraktívne ceny. Laureáti súťaže vyhrajú výlet do Poľska, počas ktorého spoznajú jeho históriu, kultúru a zmerajú si svoje sily v medzinárodných kolách zo zahraničnými rovesníkmi. 

hra veľkého formátu

Intermarium je veľkoformátová stolová hra, ktorú môže hrať celá trieda. Hra sa môže uplatniť aj ako inovatívna didaktická pomôcka, podporujúca učenie histórie, geografie a náuky o spoločnosti na stredných a vysokých školách. Podstatou hry je simulácia medzinárodnej situácie po versaillskej zmluve, a pozostáva z veľkoformátovej mapy, tabuliek a kariet. Účastníci hry sa presunú v čase, do obdobia dvadsiatych rokov minulého storočia, a stoja na čele európskych štátov, uzavierajúc a rušiac spojenectvá, zavádzajúc spoločenské reformy, rozvíjajúc hospodárstvo. Zároveň sa učia spolupracovať a lepšie pochopiť históriu a kultúrny kontext každého štátu Trojmoria.

 

Hra je dostupná v 7 jazykových verziách. Detailné informácie a možnosti objednania hry sa nachádzajú v prílohe

Kartová hra

Rýchla kartová hra ideálna v každých podmienkach: doma, v škole aj počas cestovania. Atraktívnym spôsobom priblíži geografiu, históriu a kultúru dvanástich štátov Trojmoria. Hra (fotografie) môže byť výborne využitá ako didaktická pomôcka pre deti a mládež, a zároveň ako vynikajúca zábava pre každého. Hra pre 2-4 osoby. Obsahuje 13 kariet (po 1 karte pre štáty Trojmoria a žolíka), 3 kocky a návod s takmer pol tisícom otázok. Vyhráva ten, kto získa najviac so sebou susediacich štátov. Veľa šťastia!


Oficiálny začiatok hry v novembri 2021 počas štátnych finále projektu Trimarium.


O vyplnenie tohto formulára prosíme tak distribútorov, ktorí majú záujem o nákup hry vo väčšom množstve (v ľubovoľnej jazykovej verzii), ako aj individuálne osoby, ktoré si chcú hru zakúpiť pre vlastné účely. V záležitosti od záujmu plánujeme dotlač hry v roku 2022.

Projekt  je financovaný z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí v rámci konkurzu „Verejná diplomacia 2021”.